Grupa Polskie Składy Nawozowe

Grupa Polskie Składy Nawozowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 16,
tel./fax. 22 836 00 18, biuro@grupapsn.pl

Idea powstania

Potrzeba powstania GRUPY PSN Sp. z o.o. , zrodziła się po dokładnych badaniach i analizie rynku zarówno hurtowego jak i detalicznego firm zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej.

Ciągle przeobrażający się rynek producentów jak i odbiorców (klientów), a w tym zwiększone wymagania, co do wielkości minimalnych dostaw i limitów sprzedażowych oraz rosnąca liczba punktów sprzedaży, brak profesjonalnej obsługi wymagającego klienta, utwierdziły nas w przekonaniu, że to dobry moment na powstanie silnej, dobrze zorganizowanej i nowocześnie działającej grupy sprzedawców detalicznych, hurtowych i producentów środków do produkcji rolnej, spełniających wymagania klienta XXI wieku.