Grupa Polskie Składy Nawozowe

Grupa Polskie Składy Nawozowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 16,
tel./fax. 22 836 00 18, biuro@grupapsn.pl

Karta Stałego Klienta

Każdy uczestnik programu punktowego otrzyma Kartę Stałego Klienta.

Karta Stałego Klienta jest:

  • chipową kartą imienną, służącą do identyfikacji uczestnika programu,
  • ważna przez cały okres trwania Programu Punktowego,
  • honorowana we wszystkich placówkach Partnera, które przystąpiły do Programu Punktowego,
  • przyznawana bezpłatnie. 

Obecnie wydano już około 9 300 sztuk Kart Stałego Klienta. Szanowni Państwo, informujemy że od listopada 2009r. znajduje się w obiegu nowa Karta Stałego Klienta.